Berga Juridische Diensten

Huuropzegging wegens dringend eigen gebruik (deel 2)

De wijzigingen, die beoogden het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, werden v…

Gokinkomsten in mindering op bijstandsuitkering?

De wijzigingen, die beoogden het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, werden v…

Opzeggingsgrond: dringend eigen gebruik (deel 1)

De wijzigingen, die beoogden het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, werden v…

Werknemer neemt zelf ontslag op staande voet, kan dat?

De wijzigingen, die beoogden het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, werden v…

Gevolg toezegging werkgever vast contract

De wijzigingen, die beoogden het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, werden v…

Eigen aangifte faillissement op onjuiste gronden, misbruik van recht?

De wijzigingen, die beoogden het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, werden v…

Bestelling met een betalingsverplichting

De wijzigingen, die beoogden het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, werden v…

Verborgen gebreken bij isolatie

De wijzigingen, die beoogden het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, werden v…

Nevenwerkzaamheden, toegestaan of niet?

De wijzigingen, die beoogden het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, werden v…

Bezwaar indienen tegen het gedoogbeleid van een coffeeshop?

De wijzigingen, die beoogden het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker te maken, werden v…