Berga Juridische Diensten

Verloren geld van online gokbedrijf terugvorderen!

 

 

Ben jij vóór 1 oktober 2021 geld kwijtgeraakt in een online gokbedrijf?

De online gokbedrijven hadden geen vergunning en waren vóór 1 oktober 2021 dan ook in heel Nederland verboden. (ex-)gokkers hebben daarom recht om inleggingen die ze bij de online casino’s hebben gedaan, tot wel 20 jaar terug te vorderen. Als je voor deze datum bij een Nederlands geregistreerd hebt gegokt, laat ons dit dan weten. Wij helpen je graag om je gokinleggelden terug te vorderen!

 

 

Wij helpen je het inlegbedrag te vorderen!

 

De juristen van BERGA juridische diensten helpen je om jouw claim en vergokte inleggelden terug te vorderen bij de online casino’s waar jij je geld bent kwijtgeraakt. Desnoods stappen we naar de rechter om je vordering op die manier af te dwingen.

 

 

Heb jij ná 1 oktober 2021 gok inleggeld verloren?

 

Op dit moment kijken we eerst naar vorderen van vóór 1 oktober 2021. Dit heeft met de wetgeving te maken die per die datum gelding heeft gekregen. Mocht jij nu na die datum toch nog geld hebben verloren bij een online gokbedrijf, neem dan ook contact met ons op. We bekijken dan of ze ook op andere gronden een zorgplicht ten opzichte van jou niet zijn nagekomen.

 

 

Recente uitspraak rechtbank Overijssel

 

 

De online gokbranche heeft een gevoelige nederlaag geleden, nu de rechtbank te Overijssel afgelopen week in het vonnis heeft vastgesteld dat twee gokkers meer dan € 200.000,-  aan verloren inleggeld terugkrijgen.

 

Gok inleggeld terugvorderen van vóór 2021

Heb je goktegoeden ingelegd voor 1 oktober 2021? Dan heb je een aanzienlijke kans om je inleggelden terug te vorderen bij het online gokkantoor. De uitspraak vergroot namelijk voor jou als (ex-)gokker ook aanzienlijk de kans dat jouw (en met jou die van alle andere gokkers) schadeclaim wordt gehonoreerd. Je totale inleggelden kunnen dan ook worden teruggevorderd.

 

Verliezen tot wel 20 jaar geleden terugvorderen

Heb je gokinleggelden verloren bij een illegaal online casino, dan kunnen wij die namens jou volledig terugvorderen. De verjaringstermijn hiervoor is 20 jaar.

 

Legalisatie online gokbedrijven pas na 1 januari 2021

Pas vanaf 1 oktober 2021 zijn online gokbedrijven gelegaliseerd mits ze uiteraard een vergunning hebben ontvangen. Nagenoeg alle gokbedrijven hadden vóór 1 oktober 2021 niet de beschikking over deze vergunning.

 

Gokovereenkomst niet geldig; betaling terug kunnen vorderen

Nu u wellicht als (ex-)gokker bij een dergelijk online gokbedrijf inleggeld hebt verloren, is er een rechtsgrond om die inleggelden terug te vorderen. Namelijk, omdat deze online gokbedrijven niet beschikten over een vergunning, is daarom ook de overeenkomst tussen (ex-)gokker, c.q. speler en aanbieder (het online gokbedrijf nietig, dus niet geldig. Dit betekent dat er geen rechtsgeldige overeenkomst ten grondslag lag aan de door de (ex-)gokker verloren gelden, omdat die niet zijn ingelegd bij een gokbedrijf wat beschikte over een rechtsgeldige vergunning. Dié inleggelden kunnen dan ook worden teruggevorderd op grond van onverschuldigde betaling, dat is een betaling waarvoor geen wettelijke rechtsgrond (meer) bestaat, zo, aldus de rechter.

 

Vele gevallen in Duitsland en Oostenrijk: ook kunnen terugvorderen

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

DezeDeDezelfde redenen werden gebruikt in zaken om in Duitsland en Oostenrijkse zaken gokgelden terug te vorderen. En met succes! Aldaar werden al meer dan duizenden (ex-)gokkers in het gelijk gesteld. In Nederland geldt hetzelfde voor twee (ex-)gokkers. Zij krijgen hun volledige inleggeld terug. Dit is uiteraard nog maar het topje van de ijsberg. Het ziet er naar uit dat de Overijsselse gerechtelijke uitspraak gevolgen zal hebben voor nagenoeg alle online gokbedrijven die vóór 2021 actief waren. De gokbedrijven zullen dan ook flink in de buidel moeten tasten om in al die (toekomstige) zaken de (ex-)gokker zijn geld terug te geven. Naar onze mening kan het bijna niet anders dan dat andere rechtbanken de uitspraak van de Overijsselse rechtbank gaan volgen en trekken de (ex-)gokkers daarmee uiteindelijk aan het langste eind.

 

Grote financiële gevolgen voor gokbedrijven

De online gokbedrijven zullen zo mogelijk een groot deel van de miljardenwinst moeten terugstorten aan gedupeerde (ex-)gokkers, zodra zij dit terugvorderen. Deze online gokbedrijven hanteerden als verweer ten overstaan van de Overijsselse rechter het argument dat de overheid vóór 2021 geen gokvergunningen verstrekte en daarop ook niet handhaafde, zodat zij min of meer (in hun optiek) in een grijs gebied terecht waren gekomen, door toedoen van diezelfde overheid. De overheid zou hen middels een gedoogbeleid al die jaren hebben toegestaan om hun gokbedrijven te kunnen exploiteren. Immers, er werd niet ingegrepen en wet- en regelgeving ontbrak. Hoe ongevoelig de Overijsselse rechter dat argument ook aftroefde, een hogere beroepsrechter zou hetzelfde verweer binnen dit kader wel degelijk anders beoordelen.

 

Online kansspelen waren verboden, dus niet gedoogd

Volgens de rechter was het aanbieden van online kansspelen vóór 1 oktober 2021 in zijn geheel verboden en is er voor dat moment derhalve geen sprake  van een mogelijk toegestaan gedogen zonder handhaving. Ook wanneer er kennelijk niet wordt gehandhaafd, betekent dat immers niet automatisch dat er sprake is van een gedoogconstructie de gedragingen niet verboden zouden zijn. Uit het aantal boetes wat de Kansspelautoriteit, die toezicht houdt op de gokmarkt, in die periode uitschreef, kan worden opgemaakt dat online gokbedrijven wisten, althans behoorden te weten, dat het zonder vergunning exploiteren van een gokbedrijf, niet mocht en dus verboden was. Volgens de rechter waren er aldus genoeg signalen voor de gokbedrijven dat hun gokexploitatie op losse schroeven stond en niet zonder vergunning was toegestaan.

 

 

 

Wij helpen u met het terugvorderen van uw vergokte en verloren gok inleggelden!

 

Heeft u als (ex-)gokker schade geleden en/of nog te lijden schade als gevolg van ingelegde gokbedragen en heeft u deze verloren vóór 1 oktober 2021 bij een online gokbedrijf? Wij kunnen uw inleggeld terugvorderen over de laatste 20 jaar!

 

De door jou verloren bedragen aan de illegale online casino’s kunnen met terugwerkende kracht tot 20 jaar geleden worden teruggevorderd, wegens het ontbreken van een rechtsgeldige vergunning en overeenkomst!

 

Heeft u als (ex-)gokker schade geleden en/of nog te lijden schade als gevolg van ingelegde gokbedragen en heeft u deze verloren ná 1 oktober 2021 bij een online gokbedrijf? Wij kunnen uw inleggeld terugvorderen op andere gronden, zoals het schenden van de zorgplicht.

 

Of heeft u andere aan aansprakelijkheid en schade(vergoeding) verwante vragen, of heeft u gerichte hulp advies nodig voor andere voor andere zaken?

 

De juristen van BERGA juridische diensten verstrekken passend en juridisch advies, zijn van u dienst en verzorgen het gehele aansprakelijkheidstraject tot en met de schadevaststelling en de terugvordering ervan!

 

BERGA juridische diensten zorgt ervoor dat de juiste persoon/personen/ondernemer(s) aansprakelijk worden gesteld als gevolg van uw geleden en nog te lijden schade, regelt en verzorgt alle communicatie met de schadeveroorzakende partij of diens eventuele verzekeraars en starten indien nodig een gerechtelijke procedure op als de wederpartij uw schade niet wil erkennen. 

 

 

 

Heeft u andere vragen of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van uw modelovereenkomsten, contracten of andere documenten. Onze diensten kunt u ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan u bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor u op.

 

Zoekt u persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. U kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Modelovereenkomsten

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!