Berga Juridische Diensten

Online gokbedrijf moet speler geld terug geven

 

 

Online gokbedrijven moeten gokinleg terugbetalen

 

In ons nieuwsblog van 28 mei jl. berichten wij eerder over online gokbedrijven die in de periode vóór 2021 zich op de Nederlandse gokmarkt begaven en online gokkers alhier te lande met reclames confronteerden hun geld in te leggen bij de vele casino, waaronder Unibet,

 

 

De kwestie

 

Een speler die zijn inleggeld had ingezet bij de online casinogigant Unibet (gevestigd te Malta en waaronder vele casino’s schuilgaan), krijgt van de rechter gelijk waardoor Unibet de door hem ingelegde speelgelden (vergokt geld) moet terugbetalen.

 


Wet op de kansspelen (Wok)

 

De rechter komt tot dit oordeel, omdat Unibet in de periode vóór 2021niet beschikte over een door de Nederlandse Kansspelautoriteit verstrekte vergunning, waardoor zij niet rechtmatig online kansspelovereenkomsten met spelers (gokkers) mocht aangaan. Hierdoor is de aangegane kansspelovereenkomst met terugwerkende kracht nietig, hetgeen zoveel wil zeggen dat de overeenkomst juridisch gezien nimmer heeft bestaan.

 

Onverschuldigd betaald

 

Omdat de overeenkomst nimmer heeft bestaan is het door de speler ingelegde speelgeld onterecht en onverschuldigd aan Unibet betaald en dient zij dit nettobedrag (bruto inleg minus gewonnen bedragen) aan de speler terug te betalen.

 

Unibet afwezig op zitting

 

De speler in kwestie was als partij de enige die aanwezig was; Unibet schitterde door afwezigheid (verstek laten gaan). Om die reden werd de vordering aan de speler toegewezen (in een zgn. verstekvonnis). Unibet kreeg daardoor alsnog een kans om zich te verweren in een zgn. verzetzaak. Ook in die verzetzaak kreeg de speler op inhoudelijke gronden van de rechter gelijk.

 

 

Hoger beroep

 

Unibet kan nu nog in hoger beroep gaan. Of zij dat zal doen is onbekend. In soortgelijke zaken deed zij dat wel, omdat zij vinden dat zij binnen de kaders van de wet hebben gehandeld.

 

 

 

Heeft u als (ex-)gokker schade geleden en/of nog te lijden schade als gevolg van ingelegde gokbedragen en heeft u deze verloren vóór 1 oktober 2021 bij een online gokbedrijf? Wij kunnen uw inleggeld terugvorderen over de laatste 20 jaar!

 

De door jou verloren bedragen aan de illegale online casino’s kunnen met terugwerkende kracht tot 20 jaar geleden worden teruggevorderd, wegens het ontbreken van een rechtsgeldige vergunning en overeenkomst!

 

Heeft u als (ex-)gokker schade geleden en/of nog te lijden schade als gevolg van ingelegde gokbedragen en heeft u deze verloren ná 1 oktober 2021 bij een online gokbedrijf? Wij kunnen uw inleggeld terugvorderen op andere gronden, zoals het schenden van de zorgplicht.

 

Of heeft u andere aan aansprakelijkheid en schade(vergoeding) verwante vragen, of heeft u gerichte hulp advies nodig voor andere voor andere zaken?

 

 

 

Heeft u andere vragen of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van uw modelovereenkomsten, contracten of andere documenten. Onze diensten kunt u ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan u bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor u op.

 

Zoekt u persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. U kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Modelovereenkomsten

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!