Berga Juridische Diensten

Laten opstellen van algemene voorwaarden (deel 2)

Meerwaarde van juridisch goed geformuleerde algemene voorwaarden

 

Duidelijkheid en overzicht; dat creëer je met een stel goede algemene voorwaarden. Als ondernemer wil je vertrouwen en zekerheid uitstralen. Met eigen en op maat gemaakte algemene voorwaarden bepaal je zelf welke bepalingen en regels je gebruikt. De juiste algemene voorwaarden geeft vooraf ook vooral duidelijkheid, zoals het hanteren van aansprakelijkheidsbeperkingen, betalingscondities, retenties, ontbindingen en schadebeperkende condities.

 

Nederlandse rechter

 

Bij internationale handel en zakendoen met internationale partners, spreek je bijvoorbeeld af dat bij een conflict Nederlands recht moet worden toegepast en dat je altijd bij een Nederlandse rechter uitkomt. Algemene voorwaarden kunnen zowel worden gebruikt in relatie tot leveranciers, verticale en horizontale partners en directe klanten.

 

Algemene voorwaarden afhankelijk van jouw onderneming

 

Het recht stelt een groot aantal eisen waaraan geldige algemene voorwaarden moeten voldoen, bijvoorbeeld met bepalingen die op de grijze en zwarte lijst staan. Sommige zijn niet toegestaan. Voor bepalingen t.a.v. consumenten gelden nog strengere eisen. Er gelden ook hoge wettelijke vereisten voor het bewijzen dat je wederpartij de algemene voorwaarden heeft ontvangen.

 

Meer dan een kopie van je concurrent

 

Het opstellen van algemene voorwaarden is meer dan een kopie van dat van je concurrenten. Je doet je onderneming niet alleen tekort door klakkeloos de inhoud van voorwaarden van je concurrenten over te nemen. De inhoud is in vaak gevallen niet toereikend en toegespitst op je eigen onderneming. Daarnaast bevatten veel algemene voorwaarden nogal wat fouten en zijn ze vaak verouderd; ze zijn ook vaak onvoldoende toegesneden op de speciale en onderscheidende aspecten van de eigen bedrijfsvoering. En niet in de laatste plaats helpt het laten opstellen van algemene voorwaarden je om jouw bedrijfsjuridische risico’s bewust te verkleinen en je bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dit alles resulteert in een groter effectiever en efficiënter gebruik en bereik van de kernwaarden van je onderneming.

 

Onze juristen stellen jouw algemene voorwaarden op

 

Bij het opstellen van je algemene voorwaarden besteden onze juristen in het bijzonder aandacht aan de volgende zaken:

 

 • regels voor het opmaken en aanvaarden van vrijblijvende offertes;
 • de exclusiviteit van je eigen voorwaarden en het uitdrukkelijk van de hand wijzen van de algemene voorwaarden van de andere partij;
 • het doorvoeren van prijswijzigingen;
 • wanneer je jouw opdracht hebt opgeleverd;
 • regels voor reclame, vervaltermijnen;
 • betalingszekerheden, welke en procedures;
 • het opnemen van retentierechten en eigendomsvoorbehoud;
 • betalingscondities, betalingstermijnen, en debiteurbeheer
 • wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten bij betalingsverzuim;
 • voorwaarden voor ontbinding, opschorting en opzegging;
 • beperken van (risico) aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid;
 • het beperken van de aansprakelijkheid en vrijwaringsclausules;
 • welk recht is van toepassing en welke rechter is bevoegd?

 

 

Advisering & begeleiding bij hanteren van de juiste algemene voorwaarden

 

In onze advisering en begeleiding besteden wij speciale aandacht aan de wijze waarop je de algemene voorwaarden tegenover de andere partij van toepassing verklaart. Je moet namelijk kunnen bewijzen dat de andere partij jouw algemene voorwaarden heeft ontvangen. Dat kan door speciale verwijzingen op te nemen in je offertes en opdrachtbevestigingen, maar ook andere methodes zijn denkbaar.

 

Van toepassing verklaringen van algemene voorwaarden

 

De wijze waarop je de algemene voorwaarden van toepassing verklaart, komt juridisch nogal precies. Met de instructies van onze doorgewinterde juristen voorkom je dat je fouten maakt en kun je onder alle omstandigheden op je algemene voorwaarden terugvallen. Bovendien letten wij erop dat de door ons aangeleverde algemene voorwaarden naadloos aansluiten bij jouw kerndiensten, digitale omgeving en webshop.

 

Juridisch correctie en op maat gemaakte algemene voorwaarden

 

Voor het opstellen van je eigen standaard algemene voorwaarden hanteren wij het vaste lage aanbod van € 495 euro (excl. btw), exclusief. Hierin is begrepen:

 

 • een intakegesprek met een analyse (via een vragenlijst) om je bedrijfsprocessen en bedrijfsjuridische risico’s in kaart te brengen;
 • op maat opstellen van jouw voorwaarden;
 • opstellen van een conceptversie en definitieve versie algemene voorwaarden;
 • het opstellen van sluitende bepalingen en verwijzingen in en op je offertes, opdrachtbevestigingen en andere documenten.

 

 

Aanvullende dienstverlening

 

Naast het opstellen, adviseren en afstemmen van de voorwaarden op jouw onderneming, bieden we de volgende aanvullende diensten aan:

 

 • integreren, opnemen, afstemmen van en verwijzen naar de voorwaarden als bijlage bij eventuele andere contracten;
 • advisering over een juist hanteren hanteren van je algemene voorwaarden;
 • advisering & begeleiding over de wijze waarop je jouw algemene voorwaarden het beste kunt inzetten bij onderhandelingen;
 • tot zes maanden na oplevering de mogelijkheid om vragen te stellen over je algemene voorwaarden;

 

 

 

 

 

Deponeren algemene voorwaarden bij Rechtbank

 

Optioneel kun je ervoor kiezen om je algemene voorwaarden te laten deponeren bij de rechtbank. Neem contact met ons op voor de kosten en griffiegelden.

 

Vertaalkosten algemene voorwaarden

 

Wil je je algemene voorwaarden kunnen gebruiken met partijen die het Nederlands niet beheersen? Dan moeten deze worden vertaald in een gangbare buitenlandse taal. Wij kunnen je algemene voorwaarden professioneel laten vertalen in elke taal die je wenst.

 

Training gebruik algemene voorwaarden

 

Gaan ook anderen in je bedrijf werken met de opgeleverde algemene voorwaarden? Dan adviseren wij om deze mensen te trainen in het correcte gebruik ervan. Onze advocaten maken ze bewust van:

 

 • het belang van strakke processen
 • welke juridische risico’s er gelopen kunnen worden
 • hoe die kunnen worden vermeden
 • onder welke omstandigheden uitzonderingen op sommige clausules toegestaan kunnen worden
 • hoe afgesproken uitzonderingen moeten worden bevestigd

 

 

Opstellen van algemene voorwaarden kan een hele klus zijn!

 

Het opstellen van de algemene voorwaarden kan een hele klus zijn. De twee wettelijke basisvereisten moeten erin vermeld worden. Zo mag de inhoud van jouw algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij en moet de wederpartij een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden, wat ook wel de informatieplicht genoemd wordt. Voor het laten opstellen van algemene voorwaarden heb je dus echt een expert nodig. Met een jurist van Berga juridische diensten kunnen wij je algemene voorwaarden correct opmaken.

 

Vernietigbare algemene voorwaarden: zwarte en grijze lijst

 

Om te bepalen of je algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij (en dus vernietigbaar) hanteert de wet een zwarte en een grijze lijst voor consumenten. Op de zwarte lijst staan voorwaarden die per definitie verboden zijn. Je kunt deze niet opnemen in de algemene voorwaarden. Op de grijze lijst staan voorwaarden die misschien onredelijk bezwarend zijn voor de wederpartij. Bij de bepalingen die op de grijze lijst staan dient aangetoond te worden dat het gebruik in een specifieke situatie niet onredelijk is. Om het zekere voor het onzekere te nemen kun je beter geen bepalingen uit de grijze lijst opnemen in jouw algemene voorwaarden.

 

Informatieplicht bij het hanteren van algemene voorwaarden

 

Volgens de wet moet je vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst de algemene voorwaarden aan de wederpartij verstrekken. De wederpartij moet uitdrukkelijk of stilzwijgend met de algemene voorwaarden hebben ingestemd. Je kunt op verschillende manieren aan deze informatieplicht voldoen. Zo kun je bijvoorbeeld de algemene voorwaarden toesturen of overhandigen aan de wederpartij. Voorts kun je de algemene voorwaarden afdrukken op de achterkant van een contract of offerte Houdt er wel rekening mee dat je in het laatste geval de algemene voorwaarden te laat aan de wederpartij verstrekt. Je moet de algemene voorwaarden immers voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan jouw wederpartij verstrekken. Ook is het niet genoeg om te melden dat je algemene voorwaarden zijn gedeponeerd; je dient deze zelf aan de wederpartij moet verstrekken. Als u telefonisch zaken doet dan geldt er een uitzondering. Je moet dan in het gesprek vermelden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat je deze eventueel kosteloos zult opsturen. Doe je elektronisch zaken dan zul je vóór of bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking moeten stellen. Dit moet op zodanige manier, dat de wederpartij de voorwaarden kan opslaan en nog eens na kan lezen.

 

En..hoe nu verder….?

 

Laat je algemene voorwaarden door de experts van Berga juridische diensten opstellen!

 

Berga Juridische Diensten begeleidt bij het opstellen, controleren en aanpassen van jouw algemene voorwaarden. Neem vrijblijvend contact op.

 


Jouw algemene voorwaarden laten opstellen door Berga juridische diensten

 

Berga Juridische Diensten – Voor jou als MKB-ondernemer dé partner in juridische zekerheid.

 

Bestel jouw algemene voorwaarden hier!

 

Jouw ondernemingsbelang & juridische meerwaarde bij passende juiste algemene voorwaarden

 

Als MKB ondernemer begrijpen we dat je tijd waardevol is. Jouw bedrijf verdient de beste bescherming en begeleiding die beschikbaar is, en dat is precies wat wij bieden. Een ervaren juridische partij die zowel jouw belangen als die van je bedrijf veiliggesteld op het gebied van algemene voorwaarden.

 

Ondersteuning bij algemene voorwaarden

 

Bij Berga Juridische Diensten kunnen we je helpen bij het opstellen, controleren en aanpassen van jouw algemene voorwaarden. Ons ervaren team van juridische experts zal ervoor zorgen dat de voorwaarden op maat zijn gemaakt om jouw onderneming te beschermen en te ondersteunen.

 

Het opstellen van duidelijke en grondige algemene voorwaarden biedt talrijke voordelen:

 

 1. Duidelijkheid: Ze scheppen duidelijkheid over de rechten en verplichtingen tussen jou en je klanten;
 2. Efficiëntie: Ze besparen tijd, omdat jij en je klanten precies weten waar je aan toe bent;
 3. Risicobeperking: Ze kunnen het risico dat je als ondernemer loopt, aanzienlijk verminderen.

 

 

Bovendien bieden algemene voorwaarden belangrijke rechtsbescherming voor jou als ondernemer. Je kunt er je eigen gunstige bepalingen en rechten in opnemen.

 

Geheel op maat maken, checken en/of wijzigen van uw algemene voorwaarden

 

Wij maken, checken of wijzigen jouw algemene voorwaarden geheel op maat op. Dit betekent dat we altijd goed kijken naar jouw onderneming en wat uzelf wenst.

Heb je een bestaande set algemene voorwaarden en wil je die door ons laten checken, zodat je weet of deze (nog) voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, of wilt je misschien onderdelen en bepalingen door onze juristen extra laten checken, toevoegen en/of wijzigen?

Bestel jouw algemene voorwaarden hier!

 

Snelle levering | Full-service | Vaste prijs € 495,-

 

Omdat wij jouw voorwaarden altijd op maat maken, werken we met een overzichtelijke en duidelijke vragenlijst. Op deze manier verkrijgen we basisinformatie over jouw onderneming. Ook weten we dan goed wat jouw evt. wensen en ideeën zijn die we dan kunnen opnemen in de voorwaarden.

Binnen gemiddeld 5-10 dagen leveren wij een nieuwe set op maat gemaakte voorwaarden, geheel afgestemd op behoeften van jouw en jouw onderneming.

Binnen onze vaste scherpe prijs van € 495,- bieden wij tevens een full-service, zodat je met al jouw vragen en wensen over je gewenste voorwaarden bij ons terecht kunt.

 

Belang van de juíste opgestelde algemene voorwaarden

 

Het belang van goed opgestelde algemene voorwaarden kan niet worden onderschat. Deze ‘kleine lettertjes’ definiëren de procedures van hoe u jouw diensten of producten aanbiedt, en verduidelijken de rechten en plichten van alle betrokken partijen. Van aansprakelijkheid en beperkende bepalingen, tot de specifieke details van een overeenkomst zoals huurbetalingen in een huurovereenkomst; de algemene voorwaarden vormen het juridische fundament van jouw onderneming.

 

 

Vraag een vrijblijvende offerte aan!

 

 

Waarom Berga Juridische Diensten inschakelen?

 

Deskundigheid: Wij zijn specialisten op het gebied van algemene voorwaarden. Wij combineren diepgaande juridische kennis met een praktische bedrijfsaanpak om algemene voorwaarden op te stellen die op maat zijn gemaakt voor jouw bedrijf.

 

Persoonlijk: Wij geloven in een persoonlijke aanpak. Wij nemen de tijd om jouw bedrijf te begrijpen en jouw specifieke behoeften te bepalen.

 

Transparant: Onze prijzen zijn concurrerend en transparant. Geen verrassingen, je weet altijd waar je aan toe bent.

 

 

Onze juridische experts stellen uw algemene voorwaarden op maat op!

 

Bij Berga Juridische Diensten staan wij voor kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid. Als toegewijde juridische experts brengen wij jarenlange ervaring en inzicht in jouw bedrijf, wat ons in staat stelt om juridische oplossingen op maat te bieden die passen bij jouw specifieke behoeften.

 

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Jouw bedrijf verdient de best mogelijke juridische begeleiding. Kies daarom voor Berga Juridische Diensten!

 

Bestel je algemene voorwaarden hier!

 

 

Jouw voordelen

 

 • Jouw algemene voorwaarden worden opgesteld, gecheckt en/of gewijzigd door een ervaren jurist;
 • Door onze jarenlange ervaring weten wij wat er speelt in jouw branche en wat er nodig is om jouw algemene voorwaarden op maat te maken;
 • Je bent verzekert van een full-service en een vaste prijs. Wij brengen nooit extra kosten in rekening;
 • Wij bieden een snelle levering;
 • U mag zoveel vragen stellen als je wilt;
 • Met een duidelijke en overzichtelijke vragenlijst weet je precies welke basisgegevens wij van u nodig hebben om jouw algemene voorwaarden op te maken.

 

 

Toepassingen algemene voorwaarden

 

Berga Juridische Diensten begeleidt en adviseert op het gebied van algemene voorwaarden. Dit is mogelijk in verschillende ondernemingsvormen, waaronder maar niet beperkt tot:

 

 

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap onder firma (VoF)
 • Commanditaire vennootschap (CV)
 • Besloten vennootschap (BV)
 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Coöperatie
 • Vereniging
 • Stichting
 • E-commerce bedrijven
 • Zakelijke dienstverleners
 • Detailhandel
 • Groothandel
 • Productiebedrijven
 • Bouwbedrijven
 • Vastgoedbedrijven
 • Technologische startups
 • Zakelijke consultancy
 • Horecabedrijven
 • Non-profitorganisaties
 • Gezondheidszorg organisaties
 • Financiële dienstverleners
 • Transport en logistiek bedrijven
 • Agrarische bedrijven
 • MKB-bedrijven
 • ZZP’ers

 

 

Bel ons voor een gratis adviesgesprek!

 

 

Heeft u andere vragen, rechtsbijstand of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je algemene voorwaarden, contracten of andere documenten. Onze diensten kunt u ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met je wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan u bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoekt u persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten? Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

 Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kun je terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn je graag van dienst!

 

 

 

 


 

 

Algemene voorwaarden laten opstellen?

BERGA juridische diensten stelt ze passend bij jouw onderneming op!

 

 

 

Heb je andere vragen of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je algemene voorwaarden, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!