Berga Juridische Diensten

Gevolg toezegging werkgever vast contract

Toezegging

 

Het arbeidscontract van een werknemer wordt onvoorwaardelijk en voor onbepaalde tijd verlengd. Dit is een toezegging die de werkgever richting de werknemer doet en waaraan de werknemer, aldus de kantonrechter, rechten aan kan ontlenen.

 

Gerechtvaardigd vertrouwen

Dat volgens de werkgever sprake zou zijn van een kennismigrant en dat de werknemer in die hoedanigheid de toezegging voor een vast contract door diens leidinggevende niet serieus diende te nemen, althans had moeten begrijpen dat deze leidinggevende daartoe niet bevoegd was, is niet van belang en komt volgens de kantonrechter dan ook geheel voor rekening en risico van de werkgever. Het is de werknemer die in casu in volledig gerechtvaardigd vertrouwen op de mededeling en toezegging van de leidinggevende is afgegaan en dit als zodanig ook mocht doen nu er voor hem geen aanleiding die toezegging en de gezaghebbendheid daartoe van de leidinggevende in twijfel te trekken.

 

Ondubbelzinnige & onvoorwaardelijke toezegging

De kantonrechter is in zijn vonnis klip en klaar: de werkgever kan in principe niet terugkomen op een ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezegging welke gegeven is door een bevoegd persoon.

De vraag of de leidinggevend in casu niet of wel bevoegd was een dergelijke toezegging te doen, kan volgens de kantonrechter onbeantwoord blijven. Wat alleen van belang is, zo stelt de kantonrechter, is of de werknemer wist of behoorde te begrijpen dat de door de leidinggevende gedane toezegging bevoegdelijk aan hem was medegedeeld.

Ter zitting blijkt dat voor werknemer de leidinggevende zijn enige aanspreekpunt en contactpersoon betrof inzake arbeidsrechtelijke vragen of onderwerpen die binnen de het kader van het arbeidscontract vielen. De leidinggevende was als zodanig dan ook gezaghebbend en duidelijk bekleed en uitgerust met enige autoriteit om bepaalde besluiten te nemen en toezeggingen te doen. Binnen deze verhouding en context mocht de werknemer er dan ook op vertrouwen dat de aan hem medegedeelde toezegging gedaan is door een persoon die daartoe bevoegd was.

De werkgever voert nog aan dat er intern een ander werkbeleid is, waardoor werknemer wel degelijk op de hoogte was, althans had kunnen zijn van dit beleid. De werknemer heeft dit betwist. De kantonrechter veegt ook dit van tafel: de werkgever heeft onvoldoende de betwisting van werknemer onderbouwd uit welke zou blijken dat werknemer wel op de hoogte was, of had kunnen zijn van een in casu in het bedrijf ander of afwijkend beleid met betrekking tot arbeidsrechtelijke kwesties, zoals in casus de verlenging van een arbeidscontract.

 

Verlenging arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Wat in deze zaak ook nog een factor van belang is, wellicht doorslaggevend, is het gegeven dat de werknemer zijn verblijfsrecht zou verliezen indien zijn arbeidsovereenkomst niet conform de vereisten van de kennismigrantenregeling zou zijn opgesteld. De rechter bepaald vervolgens dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd.

 

Voorlopige voorziening

De werkgever wordt door de kantonrechter opgedragen een tewerkstellingsvergunning aan te vragen en in het geval deze door de IND daadwerkelijk zal worden verleend, dat hij dan de werknemer verplicht zal moeten laten terugkeren in het arbeidsproces. Tijdens de aanvraagprocedure wordt de werkgever tevens opgedragen om het loon door te betalen, omdat de werknemer in deze fase wegens het ontbreken van de vereiste vergunning, niet kan en mag werken.

 

Uitspraak

Lees hier de uitspraak.

 

 

Heb je als werknemer of werkgever vragen omtrent arbeidscontracten?

Wil je als werkgever een arbeidscontract laten opstellen en/of laten nakijken?

Heb je als werknemer of werkgever vragen, of heb je advies en/of rechtsbijstand nodig m.b.t. een arbeidscontract, de beëindiging of verlenging ervan?

De juristen van BERGA juridische diensten verstrekken passend advies en staan u eventueel bij in een gerechtelijke procedure en kunnen namens u verzet doen.

 

 

 

Heb je andere vragen of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je modelovereenkomsten, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

 

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of wil je een procedure starten?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.

 

Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Modelovereenkomsten

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

 

We zijn u graag van dienst!