Berga Juridische Diensten

Aanvraag compensatie werkelijke schade toeslagaffaire

 

 

 Compensatie

 

Mocht uw kinderopvangtoeslag onterecht zijn stopgezet, dan kunt u daarvoor gecompenseerd worden, evenals voor overig gemaakte kosten/schade. Hiervoor dient uw dossier behandeld te worden door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Mocht u hier nog geen contact mee hebben gehad en geen eerste compensatie hebben ontvangen, neemt u dan contact op met BERGA juridische diensten. Onze juristen zullen u van dienst zijn!

 

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

Wanneer BERGA juridische diensten u heeft aangemeld bij de De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), dan voert de UHT eerst een kort onderzoek uit om te bezien of er in uw problemen en fouten zijn veroorzaakt als gevolg van de toeslagaffaire. Mocht de UHT constateren dat er fouten zijn gemaakt, dan heeft u recht op compensatie van uw geleden schade. Fouten kunnen bijvoorbeeld gemaakt kunnen zijn bij het uitbetalen, terugvragen of stopzetten van de kinderopvangtoeslag. Elke ouder heeft recht op € 30.000 compensatie. Dit noemt men de Catshuisregeling. Zij hebben eveneens recht op andere vormen van (psychische/sociale/maatschappelijke) hulpverlening.

 

Integrale behandeling


De verwacht is dat in veel gevallen € 30.000 niet voldoende is voor de geleden schade. Het kan ook zijn dat dit bedrag in uw geval wel voldoende is; u kunt dan de zaak voor uzelf afronden. De ouders die meer schade hebben dan € 30.000, en dat zijn ver vele, die hebben recht op een zgn. Integrale behandeling. De UHT regelt ook deze aanvraag van een integrale behandeling nadat elke ouder € 30.000 heeft ontvangen. Samen met de persoonlijk zaakbehandelaar bij het UHT kijken de juristen van BERGA juridische diensten naar uw dossier en aanvraag en verlenen u de gewenste ondersteuning. Tijdens de integrale behandeling van uw aanvraag wordt de situatie van elke ouder opnieuw, maar dan uitvoerige bekeken en onderzocht. Aanvragen om een integrale behandeling konden tot en met 31 december 2023 worden ingediend. Bent u hiermee te laat? Geen nood!

Inmiddels geldt een andere nieuwe regeling: de procedure voor aanvraag van de werkelijk geleden schade. Deze regeling voorziet in een compensatie van de werkelijk door u geleden schade. De Commissie Werkelijke Schade beoordeelt deze.

Commissie Werkelijke Schade (CWS)


Wanneer u nog geen compensatie bij het UHT heeft aangevraagd/ontvangen, dus de € 30.000 waar elke ouder recht op heeft, dan dient deze eerst nog aangevraagd te worden. Blijkt dat dit bedrag niet voldoende is voor de werkelijk door u geleden schade, pas dan kan (na ontvangst van een definitieve beschikking compensatie) een aanvraag voor deze werkelijke schade worden ingediend.

In de Commissie Werkelijke Schade (CWS) zijn deskundigen werkzaam de beoordelen en adviseren over de hoogte van de schadevergoeding die u wenst m.b.t. uw werkelijk geleden. Het CWS werkt volledig onafhankelijk van de Belastingdienst. 

 

Let op: eerste aanvraag via het UHT!

 

Namens u kunnen wij pas een verzoek bij de CWS indienen indien eerste aanvraag via het UHT is gedaan. Dit betreft de compensatie waar elke ouder recht op heeft: € 30.000. U als ouder krijgt hierover dan een officiële brief met daarin de definitieve beschikking. Daarna kunnen wij pas een aanvraag bij het CWS indienen voor de werkelijke door u geleden schade.

Het is verstandig om u te laten helpen door één van de juristen van BERGA juridische diensten die u passend en gericht kunnen helpen bij het invullen van het aanvraagformulier voor deze aanvullende schadevergoeding voor uw werkelijke schade.

 

Werkelijke schade

 

Bij uw werkelijk geleden schade moet u o.a. denken aan het vragen vergoeding voor de door u geleden materiële schade, zoals inkomensverlies, studiekosten, juridische kosten, of ander immateriële geleden schade, zoals smartengeld. Uw werkelijke schade zal in veel gevallen vele malen hoger zijn dan de € 30.000 die u wellicht in een eerder stadium heeft ontvangen.

 

Overzicht werkelijke schade

 

Onze juristen helpen u om een overzicht te maken van uw werkelijk geleden schade. Wat de door u geleden (en nog te lijden) werkelijke schade betreft, is het volgende nog van belang alvorens wij uw aanvraag voor de werkelijke schade bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) gaan indienen: 

In het overzicht van de werkelijke schade die wij, als u zich bij ons aanmeldt, samen met u opstellen gaat het om het kunnen aantonen en aannemelijk maken van alle soorten van schade die u heeft geleden/nog lijdt als gevolg van de toeslagaffaire.

 

Aantoonbaar/aannemelijk maken geleden schade

 

U hoeft daarbij alleen aan te kunnen tonen dat u die schade hebt geleden en dat die schade is veroorzaakt door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Daarbij legt u tevens uit hoe deze schade is ontstaan. Uiteraard gaan wij dit verder in het verzoekformulier voor u aan de CWS uitwerken.

 

In het overzicht dient u eerst zelf te bekijken welke schade u geleden heeft en welke soorten schade dat dan zijn die heeft geleden en/of nog lijdt. In uw toelichting op het ontstaan/oorzaak van de schade, de omvang van de schade en de soort schade is het belangrijk dat u daarbij een logische en verklaarbare uitleg geeft. Wij nemen die dan mee in het verzoek aan de CWS.

 

Soorten schade

 

Het begrip ‘werkelijke schade’ staat voor alle schade die u hebt geleden door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Het gaat dan niet alleen om de kinderopvangtoeslag die u onterecht hebt moeten terugbetalen of die u onterecht niet hebt gekregen, maar ook om bijvoorbeeld:

 

  • Kosten voor hulp en bijstand aan uw gezin
  • Kosten voor psychische hulp
  • Vermogensschade (als u bijvoorbeeld spullen voor een te lage prijs heeft moeten verkopen)
  • Inkomensschade (als u bijvoorbeeld minder hebt kunnen werken door de problemen met de kinderopvangtoeslag)
  • Schade die moeilijker in een geldbedrag is uit te drukken, zoals emotionele schade
  • Overige schade

 

 

In het overzicht kunnen wij samen met u deze posten verder verwerken. Wij ontvangen graag uw schade informatie en welk soort schade het betreft en helpen u dan verder de aanvraag volledig te maken, zodat wij deze namens u bij de CWS kunnen indienen.

 

 

Heeft u al een definitieve compensatie beschikking ontvangen?

 

En heeft u meer schade dan de € 30.000 die u als compensatie heeft ontvangen?

 

Wij kunnen dan namens u een aanvraag werkelijke schade bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) indienen.

 

De juristen van BERGA juridische diensten gaan dan samen met u uw werkelijk geleden schade in kaart brengen. Wij verstrekken u daarbij passende hulp en zullen zo nodig voor u verder procederen, zoals het indienen van bezwaar of (hoger) beroep.

 

 

 

Heeft u andere vragen, rechtsbijstand of ander advies nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je arbeidsovereenkomst, andere contracten of documenten. Onze diensten kunt u ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

 

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan u bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor u op.

Zoekt u persoonlijk en deskundig op maat advies of wilt u een procedure starten? Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. U kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675.Onze meest voorkomende rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 Bekijk onze diensten op onze website & webshop

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten.

 

We zijn u graag van dienst!