Berga Juridische Diensten

STARTEND ONDERNEMER? WEET HOE JIJ JEZELF KUNT BEWAPENEN TEGEN WANBETALERS!

Paid and Unpaid. Two binders on desk in the office. Business background

 

#Juridischetips hoe om te gaan met #wanbetalers

 

Omdat omzet veelal nog op zich laat wachten maken veel #startendondernemers en #ZZP’ers vaak gebruik van een eigen betaling- en factureringssysteem. Hoewel handig en goedkoop om #facturen zo te versturen, liggen er ook risico’s op de loer. Vaak worden ze of heel laat verstuurd, of worden ze vergeten de deur uit te laten gaan! Soms is er geen of te weinig overzicht over de eigen #boekhouding op dit punt, wat weer nadelig kan zijn voor de continuering van je #onderneming, dit nog los van andere mogelijke gevolgen. Een voor de hand liggend treffende vraag aan jou als startend ondernemer is dan ook: Hoe ga jij dan om met wanbetalers?
De tips in dit artikel kunnen langdurig gesteggel en een gang naar de rechter voorkomen. Lees onze 7 tips:

 

1. Inventariseer het klantenrisico

 

Het is raadzaam om bij het aannemen van #opdrachten (#overeenkomstenvanopdrachten) ter controle eerst het #klantenrisico te inventariseren. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door je als ondernemer aan te sluiten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, waar voornamelijk wordt gekeken naar #betalingsachterstanden bij leningen, abonnementen en andere langlopende betalingen. Daarnaast zijn er meerdere particuliere initiatieven in het leven geroepen, veelal gekoppeld aan incassobureaus. Indien je voor zaken in overleg bent met een nieuw incassobureau kan het geen kwaad eens te informeren of zij ook beschikken over een zogenaamde ‘zwarte lijst’. Handig is ook om altijd eerst even te checken of je #wederpartij wel in het Handelsregister van de KvK staat ingeschreven. Vaak kun je uit gesprekken met je #opdrachtgever ook al wat relevante persoonlijke informatie over hem en zijn bedrijf te weten komen, zoals de wijze van zaken doen, houding in zaken doen, etc. Ook kun je een goed #jurist inschakelen om alle voorgaande onderdelen met je samen onder de loep te nemen.

 

2. Vermeld je betalingstermijn op de factuur

 

Een factuur moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen. Het toevoegen van een factuurdatum en de betalingstermijn is er daar één van. Wanneer je duidelijk vermeldt op welke dag de factuur is opgesteld en wanneer de betaling uiterlijk dient te geschieden, kan daarover geen onduidelijkheid over bestaan.
De gemiddelde betalingstermijn ligt tussen de veertien en dertig dagen, tenzij een afwijkende termijn is opgenomen in de algemene voorwaarden of als je andere afspraken met de opdrachtgever hebt gemaakt. Lees hier ons artikel over hoe je het beste algemene voorwaarden kunt gebruiken en laten opstellen: https://bergajuridisch.nl/berga-blog-1.html

 

3. Stuur een eerste herinnering

 

Indien je na deze termijn nog steeds geen betaling hebt mogen ontvangen, kun je de klant of opdrachtgever een eerste herinnering sturen. Het is slechts een ‘friendly reminder’; de toon van het bericht is zakelijk, maar vriendelijk en niet al te dwingend. Je weet namelijk nog niet waarom er een betalingsachterstand is opgetreden.

Wellicht was de betreffende collega van de financiële administratie met vakantie of kwam de factuur per ongeluk ergens onderop een stapel terecht. Noem in de betalingsherinnering dan ook geen nieuwe betalingstermijn. Vaak weet de geadresseerde al wel dat hij in gebreke is gebleven en dat hij nu zo spoedig mogelijk alsnog moet betalen.

 

4. Neem telefonisch contact op

 

Als je een week na het versturen van de eerste herinnering geen reactie hebt gekregen (en het bedrag ook niet is bijgeschreven op jouw zakelijke rekening), is het tijd voor de volgende stap. Je gaat de klant er nogmaals aan herinneren dat er nog een rekening uitstaat. Het beste is dan in principe om eerst even te bellen.
Een dergelijke persoonlijke benadering staat vriendelijker dan een vervolgbrief en dat vergroot de kans op een snelle betaling. Vaak kom je dan al te weten wat de reden is van uitblijven van betaling van je factuur.

 

5. Stuur een tweede herinnering

 

Kun je de klant met geen mogelijkheid telefonisch te pakken krijgen of wordt de mondelinge belofte om de betaling alsnog zo snel mogelijk te voldoen niet nagekomen? Stuur dan een tweede betalingsherinnering. Hoe begrijpelijk ook: weersta de verleiding om je frustratie te uiten op papier en blijf in de brief zakelijk en beleefd, maar wees wel heel duidelijk naar de ontvanger toe in je boodschap in deze tweede herinnering: als de situatie nu niet snel wordt opgelost, ben je genoodzaakt tot het nemen van verdere juridische stappen.

 

6. Schakel een juridisch adviesbureau of incassokantoor in

 

Nog steeds geen reactie? Dan kun je niet anders dan een juridisch adviesbureau of incassobureau inschakelen. Zij stellen jouw wederpartij formeel in gebreke met een ingebrekestelling, een allerlaatste sommatie. Dit is een eerste vereiste juridische actie om tot verdere juridische dwangmiddelen te kunnen overgaan en het mogen opvoeren van o.a. wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke kosten. Uiteindelijk dient je wederpartij in verzuim te zijn in de nakoming van jullie afspraken, zodat jij wettelijke maatregelen kunt laten nemen door jouw juridisch adviseur of incassokantoor. Is je opdrachtgever in verzuim, dan kunnen allereerst buitengerechtelijke maatregelen worden genomen. Veelal wordt er in deze fase een oplossing bereikt met de debiteur in kwestie. In een volgend stadium staat echter ook nog de gerechtelijke weg open, bij voorbeeld door het versturen en laten beteken van een incassodagvaarding aan jouw wederpartij.

 

7. Schakel BERGA juridische diensten in!

 

Mochten de eerste 7 tips geen soelaas bieden, dan is de laatste stap die naar de rechter te maken. Wij helpen je van A tot Z om je wederpartij tot betaling te bewegen, in de buitengerechtelijke als in de gerechtelijke fase.
In deze laatste fase gaan we jouw klant dagvaarden. Een dagvaarding vermelden we o.a. gedetailleerd wat we gaan eisen en onderbouwen dit met bewijzen en motiveren juridische grondslagen. Ook in deze fase komt het gelukkig nog wel voor dat de wederpartij eieren voor zijn geld kiest en toch nog met betaling over de brug komt, al dan niet met enige vertraging. We zorgen er ook dan voor dat de kosten die je inmiddels hebt moeten maken op hem worden verhaald.

 

Andere vragen of rechtsbijstand nodig?

 

Wij verstrekken naast persoonlijke en online juridische adviezen, ook juridische diensten op maat, zoals het op maat maken, checken en/of wijzigen van je algemene voorwaarden, contracten of andere documenten. Onze diensten kun je ook snel en makkelijk online bestellen op www.webshop.bergajuridisch.nl

Daarnaast treden we zo nodig in onderhandeling met de wederpartij als het gaat om bijvoorbeeld contractvorming, conflictbehandeling, of staan je bij in arbeidsbemiddeling. Ook starten we zonodig een gerechtelijke procedure voor je op.

Zoek je persoonlijk en deskundig op maat advies of rechtsbijstand?

Kies dan voor de juridische diensten van BERGA en meld je zaak aan via  www.bergajuridisch.nl en vul het contactformulier in. Je kunt ons ook altijd bereiken via: info@bergajuridisch.nl of bel ons: 06-36331675. 

 

Onze rechtsgebieden

 

Wij verstrekken juridische diensten aan particulieren en ondernemers op gebied van:

 

Privaatrecht

Consumentenrecht

Huurrecht

Arbeidsrecht

Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Schadevergoedingsrecht   

Contractenrecht

Verbintenissenrecht

Strafrecht

(o.a. zaken voor de politierechter, kantonrechter, appèladvies)

Bestuursrecht

(o.a. bij het indienen van bewaar en beroep, sociaal zekerheidsrecht,

 WW, ZW, Participatiewet)

 

Bekijk onze diensten op onze website & webshop 

 

Bekijk onze website: www.bergajurdisch.nl & webshop: www.webshop.bergajuridisch.nl

In onze webshop kunt u terecht voor het bestellen van onze telefonische en online diensten, zoals juridisch advies en het laten opmaken, checken of wijzigen van nieuwe of bestaande contracten, voorwaarden of overige documenten. 

We zijn u graag van dienst!